EnglishRussianSerbian
Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Školski SMS Servis

Dragi roditelji,
Želite li da znate da li je Vaše dete na časovima, koje ocene je dobilo u toku dana, da li ima razloga za brigu zbog njegovog ponašanja u školi?
Prijavite se za Školski SMS servis. Pobrinućemo se mi da ne morate Vi!

Ovo nije sistem praćenja lokacije Vašeg deteta već usavršen način kontrole pohađanja nastave kao i rezultata koje je ono ostvarilo u školi. Zašto deca izbegavaju da roditelju saopšte lošu ocenu – to je bar jasno, ali ono možda još ne shvata da je bolje odmah reći istinu.

Deca često prećutkuju sukobe sa vršnjacima, lošu ocenu, odlazak sa časa. Vi to saznajete kada je već kasno ili nikad. Ovakav vid komunikacije sasvim sigurno će poboljšati Vaš odnos sa detetom, uspostaviće se poverenje i postizaće se bolji rezultati u budućnosti!

Nudimo Vam:

> Dnevni SMS sa izveštajem o pohađanju nastave
(sa navođenjem časa s kog je dete izostalo)
> Izveštaj o napomenama iz dnevnika
(npr. unosi se u zapažanje – nemiran, drzak i sl.)
> Na kraju radne nedelje dobijaćete SMS sa promenama svih ocena u toku te nedelje
> Obaveštenje o roditeljskim sastancima i drugim školskim aktivnostima

Zašto smo bolji od elektronskog dnevnika?

> Mnogi ljudi još uvek ne koriste računar, a još manje internet.
> Niko od nastavnika ne bi imao dodatni posao u vidu popunjavanja kao što je to slučaj sa elektronskim dnevnikom.
> Svako danas ima mobilni telefon.

Mi smo Školski SMS servis!

Na kraju nastave unosimo potrebne podatke iz dnevnika u sistem iz kog će se roditelji svakodnevno automatski obaveštavati putem mobilnog telefona. Ovakav vid komunikacije sa roditeljima doneo je brojne rezultate u školama. Učenje se unapređuje, deca dobijaju bolje ocene i manje izostaju sa nastave jer dolaze spremniji. Ključna stvar je uspostavljanje PUNOG POVERENJA u dete. Na ovaj način postajemo bolji, obrazovaniji i odgovorniji ljudi.

Scroll back
RSS

Close